STARTPROjecten

Wat doen wij?

Projecten opstarten die ondersteuning bieden aan Brusselse jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen, NEET jongeren
en werkzoekenden uit kansengroepen. STARTPROjecten heeft eveneens een S.T.E.M ruimte ter beschikking en geeft ondersteuning aan alle Brusselse scholen op het gebied van IT infrastructuur en onderhoud.

Jongeren en school

Resultaatsgebonden doelen

Samen met InBrussel een traject aanbieden aan schoolverlaters zonder diploma met als doel begeleiding en coaching naar een kwalificerende opleiding, stage of werk i.s.m. de huidige actoren in het BHG.
 
• Organiseren van overleg en uitwisseling met relevante Brusselse organisaties en scholen om gericht schoolverlaters alle mogelijkheden aan ,te beiden die er in het BHG aanwezig zijn i.v.m. opleiding, stage en werk.

Samen met InBrussel

De school vroegtijdig verlaten en/of zonder diploma is dikwijls levenslang een dead end. jongeren ondersteuning in het verderzetten van hun schoolloopbaan en schoolverlaters zonder diploma coachen is wat STARTPROjecten samen met InBrussel doet.

MEER INFO:  Website van InBrussel

Stage en tewerkstellingskansen

Resultaatsgebonden doelen

• Samenwerkingen opzetten met alle werkervaringsprojecten in het BHG om jongeren, met accent op NEET jongeren (maar niet beperkend tot), toe te leiden voor stage en/of werk. STARTPROjecten vzw zal hiervoor ondersteuning aanbieden bij het aanwerven van een toeleider/ jobcoach die de schakel zal vormen tussen de jongere en de werkervaringsprojecten.

• Het in kaart brengen van alle mogelijkheden binnen het BHG voor werklozen, jongeren en NEET jongeren i.v.m. deeleconomie, sociale economie en werkervaringsprojecten.

Samen met InBrussel

Zijn er kansen in de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor jongeren? Binnen de bijna honderd initiatieve in Brussel willen wij een roadmap geven aan jongeren om stages en tewerkstellingskansen te vinden.

meer info: website van inbrussel

Informatica en scholen

Resultaatsgebonden doelen

• Onderzoeken en uitwerken hoe via een werkervaringsproject binnen de sociale economie meer Brusselse scholen kunnen ondersteunt worden in het beheren en onderhouden van hun informaticapark, netwerken en servers.

• Overleg met alle scholen in het BHG om een samenwerking tot stand te brengen met het sociaal economieproject INOPTEC+ (ondersteunt reeds 7 scholen).

• Een communicatiestrategie opstellen en uitvoeren betreffende de dienstverlening aan scholen en opleidingspartners.

Samen met INTEC BRUSSEL (INOPTEC+ team)

INOPTEC+, een werkervaringsproject van INTEC BRUSSEL geeft steun in onderhoud van netwerken en informaticamateriaal in scholen. Daarnaast implementeren STARTPROjecten en INOPTEC+ losse initiatieven op de vraag van de VGC zoals technische checkups bij informaticaprojecten, installeren van laptops en internetverbindingen bij leerlingen thuis, aankoop en beheer van abonnementen voor kansengroepen.

meer info:  website van intec brussel meer info: bel startprojecten  0494 64 16 38 

Open S.T.E.M. ruimte

Resultaatsgebonden doelen

Oprichten van een FabLab met als activiteitsdomeinen: 3D printing, Robotprogrammatie en Virtual Reality

• Openstellen van dit FabLab voor het beoogde publiek en organiseren van workshops en coaching voor leerkrachten die deze domeinen in hun school wensen te implementeren.

• Openstellen van dit FabLab voor groepen scholieren en studenten om kennis te maken met deze domeinen en technieken of om schoolopdrachten uit te werken binnen het FabLab.

• Openstellen van het FabLab voor opleidingsinitiatieven die dit wensen te integreren in hun opleidingsprogramma.

In eigen beheer

De open S.T.E.M. ruimte is een erkende S.T.E.M. Academie voor buitenschoolse S.T.E.M. activiteiten en is partner voor alle scholen en organisaties die S.T.E.M. projecten en trajecten wensen te realiseren.

Onze S.T.E.M. ruimte = de IT Garage, zoekt medewerkers en jobstudenten. Op de website vindt  je alle info.

meer info: the it garage - een open s.t.e.m. ruimte
met steun van: